UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE ZA USLUGU epostcard
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE USLUGE
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
UVJETI PLAĆANJA
Postoje dvije mogućnosti plaćanja:
1. plaćanje kreditnim karticama: American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro
2. plaćanje SMS-om (za korisnike Hrvatskog Telekoma, Tele2 i Vipnet mreže).

Cijena usluge epostcard:
• unutarnji promet – 9,90 kn*
• međunarodni promet – 14,90 kn*.
*Prilikom plaćanja usluge SMS-om obračunava se platna naknada matičnog operatora

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava T-Coma i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida (firewall).

Davatelj usluge obvezuje se čuvati privatnost osobnih podataka korisnika do kojih može doći na temelju korištenja usluge epostcard u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim primjenjivim propisima. Prihvatom ovih Uvjeta korisnik pristaje na to da se njegovi osobni podatci moguće sadržani u elektroničkom obrascu mobilne aplikacije usluge epostcard koriste u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o usluzi epostcard te za interne evidencije davatelja usluge povezane s istom uslugom. Davatelj usluge nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog odnosno neovlaštenog postupanja s osobnim podatcima korisnika, a ako navedeni nisu u domeni davatelja usluge. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti davatelja usluge na adresu elektroničke pošte: info@epostcard.hr.
Rješavanje sporova
Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU, sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, možete ispuniti obrazac za žalbe u tri jednostavna koraka. Prigovor možete podnijeti ovdje.

Sva prava pridržana

Development & Design by CodeIT